Terug naar Nieuws

(Meer) kinderalimentatie bij onduidelijkheid inkomsten ex-partner?

Facebook
Twitter
LinkedIn

25 februari 2022 | mr. R.A. (Romy) van den Heuvel

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee factoren centraal: de behoefte van het kind/de kinderen en de draagkracht van degene die de kinderalimentatie moet gaan betalen.

Eerst wordt gekeken naar wat het kind in financiële zin nodig heeft. Dit is de zogenaamde behoefte van het kind. Als de behoefte van het kind vaststaat, wordt er gekeken naar de draagkracht van beide ouders. Wat kunnen beide ouders bijdragen aan de financiële behoefte van het kind? De rechter zal dan de kinderalimentatie vaststellen naar rato van de draagkracht van beide ouders.

Maar wat als de alimentatieplichtige (de ex-partner) geen duidelijkheid geeft over zijn of haar inkomsten? Of onvolledig is met het verstrekken van gegevens? Is het dan nog steeds mogelijk om kinderalimentatie te verzoeken en vast te laten stellen?

Uit een recent arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2021:11794) blijkt dat dit inderdaad het geval is. In deze zaak bestond er een geschil tussen de vader en de moeder van een minderjarige over het te betalen bedrag door de vader. De vader gaf beperkte informatie over zijn inkomen en op basis van deze informatie was niet goed vast te stellen wat zijn financiële situatie was. Het hof nam daar geen genoegen mee en overwoog hierover als volgt:

“Het hof is dan ook van oordeel dat de man onvoldoende openheid van zaken over zijn financiën heeft gegeven, terwijl hij daarvoor een lange periode de tijd heeft gehad. Namens de vrouw is al in de procedure in eerste aanleg, en ook opnieuw in deze procedure in hoger beroep, dus bij herhaling aan de man verzocht om meer onderbouwing van zijn financiële situatie te geven. De man heeft dit desondanks niet gedaan. Op grond van artikel 21 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan het hof hieraan de gevolgen verbinden die het hof geraden acht.”

In plaats van € 204,- per maand aan kinderalimentatie, moest vader daardoor van het hof € 582,- per maand betalen.

Kortom, wanneer een ex-partner onvoldoende inzicht geeft over diens financiële situatie, hoeft dat geen belemmering te zijn om een hoger bedrag aan alimentatie te laten vaststellen.

Het arrest van het hof, waarin de advocaten van ons kantoor de vrouw bijstonden, kunt u hier lezen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.

Meer nieuwsartikelen