Terug naar Nieuws

Ouderenmisbruik: zorgverlener plotsklaps in testament

Facebook
Twitter
LinkedIn

2 maart 2022 | dhr. J.M. Loonstein

Uw ouders of andere (hoogbejaarde) familieleden kregen in hun laatste levensfase verzorging van een bijzonder aardige en professionele zorgverlener. Uw naaste komt vervolgens te overlijden. Nadat de eerste emoties zijn verwerkt en de begrafenis of crematie heeft plaatsgevonden komt het testament aan bod. Wat blijkt: u bent niet (meer) opgenomen als erfgenaam. Relatief kort voor het overlijden heeft uw familielid het testament laten wijzigen. Die altijd aardige en professionele zorgverlener staat tot uw schrik en verbazing als (enig) erfgenaam genoemd. U bent onterfd. Wat nu? 

Artikel 4:59 lid 1 BW bepaalt dat beroepsoefenaren op het gebied van de individuele gezondheidszorg, die iemand gedurende de ziekte waaraan hij is overleden bijstand hebben verleend, geen voordeel mogen trekken uit de uiterste wilsbeschikking van een erflater. De wetgever heeft met deze wettelijke bepaling willen voorkomen dat bepaalde personen invloed zouden kunnen uitoefenen op iemand die ziek en afhankelijk is van de verzorger. Mocht een in de gezondheidzorg werkzame zorgverlener in een testament van een patiënt terechtkomen, dan is het testament in beginsel vernietigbaar op basis van artikel 4:62 lid 1 BW. 

Hoewel voornoemde wetsartikelen klip en klaar zijn, laat de praktijk zien dat er regelmatig (individuele) zorgverleners zijn die toch misbruik van hun positie maken. De vaak kinderloze bejaarde voelt zich eenzaam en is kwetsbaar. Bezoek van (verre) familie komt sporadisch voor. Daar meldt zich de zorgzame buurtverpleegkundige of zorgverlener. Een afspraak met de notaris is snel gemaakt en voor u het weet is de erfenis van uw naaste vergeven. 

Regelmatig gaat het niet enkel om zorgverleners, maar zijn ook betrokken buren of buurtgenoten die in de laatste levensfase een prominente rol spelen in het leven van uw naaste. Uw tante of oom bijvoorbeeld heeft een afhankelijkheidspositie ten opzichte van die ene kennis, omdat de dagelijkse boodschappen of andere klusjes door hem worden gedaan. De gezondheidstoestand verslechtert en mogelijk is ook sprake van (beginnende) dementie.

Artikel 4:59 BW richt zich niet op deze categorie betrokken personen (buren; kennissen). Wel kan sprake zijn van misbruik van omstandigheden. Dan komt artikel 3:44 BW in beeld, waarin is bepaald dat een rechtshandeling (bijvoorbeeld het opstellen van een testament) vernietigbaar is wanneer zij door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen. Als kan worden aangetoond dat uw naaste niet langer wilsbekwaam was op het moment dat het testament gewijzigd werd, zijn er mogelijkheden om in te grijpen. Als een testament is opgemaakt op een moment dat iemands geestvermogens blijvend of tijdelijk zijn gestoord en houdt het opmaken van het testament verband met deze stoornis, dan is het testament nietig op grond van artikel 3:34 lid 1 jo. lid 2 BW. 

Ook de rol van de notaris speelt een cruciale rol bij de totstandkoming van een testament. Heeft de notaris voldoende onderzoek gedaan naar de wilsbekwaamheid van degene die het testament liet wijzigen? Heeft de notaris onderzocht welke relatie tussen de erflater en erfgenamen bestond? Deze en mogelijk nog meer vragen komen op u af.  

Ons kantoor ziet de afgelopen jaren veel gevallen voorbij komen, waarbij derden (waaronder professionele zorgverleners, buren of kennissen) hun kans zagen en misbruik maakten van hun positie. Het team van Loonstein Advocaten bijt zich vast in dergelijke klaarblijkelijk onrechtvaardige ervaringen van nabestaanden en ageren hiertegen, binnen en buiten rechte. Ondanks de uitdaging, vaak met succes. 

Hebt u een soortgelijke ervaring en zoekt u juridische bijstand? Neemt u dan gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.      

Meer nieuwsartikelen