De heer mr. H.J. (Johan) Oosterhagen

Advocaat / Attorney at Law

Johan Oosterhagen (1993) is een bevlogen advocaat die sinds februari 2013 werkzaam is bij Loonstein Advocaten. Johan verleent bijstand in letselschadezaken, slachtofferstrafzaken en strafzaken.

Johan verleent onder meer bijstand aan vrouwelijke (ex-)gedetineerden, die slachtoffer zijn geworden van misstanden in vrouwengevangenissen. Hierbij valt te denken aan seksueel misbruik, geweld en het onthouden van de juiste medische zorg.

Johan studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Aan de Universiteit Leiden studeerde hij Encyclopedie en Filosofie van het recht en Straf- en strafprocesrecht.

Johan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten
de volgende (hoofd) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Letselschaderecht
  • Slachtofferrecht
  • Strafrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op de geregistreerde (hoofd) rechtsgebieden.

Johan is lid van de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS).

Johan woont in Bodegraven en kan cliënten uit de regio het Groene Hart ontvangen op onze bezoeklocatie in Bodegraven (gelegen tussen Utrecht en Leiden, nabij Alphen aan den Rijn en Woerden).