Rechtsgebieden

Onze specialisaties

Een team van ervaren specialisten

De advocaten, juristen en medewerkers van Loonstein Advocaten vormen een team van ervaren specialisten op allerlei rechtsgebieden en ondersteunen zowel binnen als buiten de rechtszaal. Wij geloven in specialiseren, maar niet dat ruime expertise in één rechtsgebied de beste advocaten creëert. Juist de kennis van en ervaring in verschillende rechtsgebieden kan in veel zaken toegevoegde waarde hebben.

Een probleem is vaak groter dan slechts één element in één rechtsgebied. Cliënten zijn bij Loonstein Advocaten niet toegewezen tot de kennis van één advocaat, onze specialisten werken samen. Gezamenlijk hebben wij ruime kennis en ervaring in de volgende rechtsgebieden.

Arbeidsrecht

 • Arbeidsovereenkomsten.
 • Arbeidsvoorwaarden.
 • Opzegtermijnen.
 • Ontslag en -vergoedingen.
 • Relatie- en concurrentiebedingen.
 • Startups: advies op maat.
 • Transitievergoedingen.
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Probleem op het gebied van arbeidsrecht?
Heeft u als ondernemer problemen met een werknemer? Of ondergaat u als werknemer juist problemen op het gebied van het arbeidsrecht? Dan staan wij u graag bij in uw zaak, door te adviseren, onderhandelen of desnoods te procederen. Ons kantoor heeft verschillende advocaten met veel ervaring op het gebied van het arbeidsrecht, die u graag verder helpen. Wij staan particulieren, bedrijven (waaronder veel start-ups) en organisaties bij. U kunt direct contact opnemen of eerst hieronder meer lezen over het arbeidsrecht en onze aanpak.

Het arbeidsrecht
Het arbeidsrecht is het rechtsgebied dat gericht is op alle zaken die te maken hebben met zaken die betrekking hebben op werkgevers, werknemers en de verhouding tussen werkgevers en werknemers. Hierbij kunt u denken aan zaken als de arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, ontslag (op staande voet), ontslagvergoedingen, relatie- en concurrentiebedingen en ziekte- en arbeidsongeschiktheid.
Iedereen heeft dus wel op een of andere manier te maken met het arbeidsrecht. Veruit de meeste mensen verdienen hun geld als werknemer. En werkgevers, niet in de laatste plaats start-ups, hebben veel te maken met kwesties rondom het arbeidsrecht.

Problemen voorkomen is beter dan genezen
Een conflict op het gebied van het arbeidsrecht kan grote impact hebben op iemands leven. Daarom is het belangrijk om al aan het begin van een arbeidsrelatie de juiste afspraken te maken in een arbeidsovereenkomst. Met de juiste voorwaarden en passende vergoedingen. Op dat moment wordt namelijk voor een groot deel bepaald wat de rechten en plichten van werkgever en werknemer over een weer zullen zijn in de toekomst. Bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst worden belangrijke zaken afgesproken, zoals het salaris, opzegtermijnen en relatie- en concurrentiebedingen. Het kan daarom wenselijk zijn om voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst advies in te winnen. Zeker voor werkgevers, die vaak meerdere arbeidsovereenkomsten sluiten, is advies niet overbodig. Conflicten kunnen zo worden voorkomen. Als eenmaal een conflict op het gebied van arbeidsrecht is ontstaan, dan ligt het vaak erg complex. Een werkgever kan de werknemer hebben ontslagen (op staande voet) of de werknemer heeft ontslag genomen. Het inkomen voor een heel gezin kan zijn weggevallen. Het kan zijn dat een werknemer door ziekte of door een andere reden arbeidsongeschikt is geworden. Het leven voor u en uw omgeving kan hierdoor op zijn kop komen te staan. Er spelen grote belangen. Daarom is het cruciaal dat u wordt geadviseerd en bijgestaan door een advocaat met de juiste kennis en kwaliteiten.

Een persoonlijke aanpak
Wij weten uit ervaring dat in dit soort situaties cliënten het meest gebaat zijn bij professionele, maar persoonlijke bijstand. Wij luisteren naar uw verhaal en gaan samen met u op zoek naar het probleem en het belangrijkste doel voor te toekomst. Wij zullen u vervolgens aangeven wat de juridische mogelijkheden zijn en hoe wij van plan zijn uw doelstelling te behalen. Dat kan soms worden bereikt door het benaderen van de wederpartij op de juiste wijze. Soms zal meer nodig zijn. De verschillende scenario’s worden met u besproken in een vrijblijvend gesprek en u krijgt een duidelijk plan van aanpak, zodat u weet waar u aan toe bent.

Neem vrijblijvend contact op
Heeft u advies nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij reageren over het algemeen nog dezelfde dag! U krijgt een duidelijk plan van aanpak, zodat u weet waar u aan toe bent. Ook krijgt u een helder kostenplaatje te zien. Wij zijn overtuigd dat wij met een plan zullen komen waar u vertrouwen in heeft. Daarom is het eerste gesprek dat u met ons heeft ook vrijblijvend.

Plan direct een vrijblijvend gesprek in!

Letselschade

 • Schadevergoedingen.
 • Medische fouten.
 • Verkeersongevallen.
 • Bedrijfsongevallen.
 • Geweldsdelicten.
 • Second opinion.
 • Productiefouten (productaansprakelijkheid).

Hulp nodig bij letselschade?
Hebt u (letsel)schade opgelopen door een ongeluk of (medische) fout? Dan kunt u bij ons kantoor terecht. Ons team staat slachtoffers bij die door een ongeluk of fout (letsel)schade hebben geleden.                         

Ongeval
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Van het ene op het andere moment kan uw leven een vervelende wending nemen. Door ongevallen in het verkeer raken jaarlijks circa 20.000 mensen ernstig gewond. Meer dan 30.000 mensen per jaar krijgen whiplashklachten door een verkeersongeval. Ook op het werk of tijdens het sporten vinden vaak ongevallen plaats. Letselschade kan ook ontstaan door een medische ingreep.

Gevolgen
Een ongeval met letselschade tot gevolg kan een enorme impact hebben op uw leven. Het kan zijn dat door het ongeval een operatie nodig is of dat een psycholoog of psychiater moet worden ingeschakeld. Door het ongeval zal u vaak ook uw werk tijdelijk niet kunnen uitvoeren of u raakt zelfs volledig arbeidsongeschikt. Ook dagelijkse activiteiten, zoals de zorg voor kinderen of partner, klussen aan de woning of sporten, worden soms onmogelijk.

Wij staan u graag bij!
Ons team helpt slachtoffers van letselschade in het (juridische) traject dat volgt op het ongeval. Een advocaat van ons kantoor zal (vrijblijvend) kennis met u maken. Tijdens die kennismaking zal de advocaat uitleggen wat u kunt verwachten. Na de eerste kennismaking zal – als dat nodig is – het medische dossier worden opgevraagd en zal een medische adviseur worden ingeschakeld. Ook kan het zijn dat onze advocaten nader onderzoek zullen doen naar de toedracht van het ongeval. De advocaten gaan dan op zoek naar bewijs over de oorzaak van het ongeval.

Daarna zal ons team uw volledige schade in kaart brengen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het verlies van uw inkomen, maar ook naar alle andere schadeposten, zoals smartengeld, pensioenschade, zorgkosten. De schade wordt opgenomen in een (voorlopige) schadestaat.

Aansprakelijk stellen
Als er voldoende informatie beschikbaar is, dan zullen wij de partij die de schade heeft veroorzaakt aansprakelijk stellen. Wij zullen in contact treden met de verzekeraar van deze partij. Aan de verzekeraar zullen wij vragen om aan u een voorschot uit te keren, zodat u tijdens het traject niet in de financiële problemen zult komen. Als de verzekeraar van de aansprakelijke partij de aansprakelijkheid erkent, dan zullen wij in goed overleg een vervolgtraject bepalen. Wij zullen in overleg treden over de afwikkeling van de zaak.

Voortgang
Ons team doet er alles aan om te kijken of uw dossier spoedig kan worden afgewikkeld. Het ongeval en de gevolgen daarvan hebben vaak dusdanige gevolgen, dan u niet zit te wachten op jarenlange onderhandelingen en procedures. Wij zullen de voortgang bewaken en er alles aan doen om te voorkomen dat een dossier onnodig lang stil ligt.

Procedure
Als het niet anders kan, dan zullen wij voor u een procedure starten. Het kan zijn dat een procedure nodig is omdat de schade niet worden erkend. Het kan ook zijn dat de aansprakelijkheid wel wordt erkend, maar dat u het bijvoorbeeld niet eens bent met de hoogte van de vergoeding van de schade. Ons team heeft een ruime ervaring met procederen. Zowel binnen als buiten rechtszaal treden onze advocaten voor u op.

Neem vrijblijvend contact op
Heeft u advies nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij reageren over het algemeen nog dezelfde dag! U krijgt een duidelijk plan van aanpak, zodat u weet waar u aan toe bent. Ook krijgt u een helder kostenplaatje te zien. Wij zijn overtuigd dat wij met een plan zullen komen waar u vertrouwen in heeft. Daarom is het eerste gesprek dat u met ons heeft ook vrijblijvend.

Plan direct een vrijblijvend gesprek in!

Personen- en familierecht

 • Ondernemers die scheiden.
 • Echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap.
 • Partneralimentatie.
 • Kinderalimentatie.
 • Verdeling huwelijks- goederengemeenschap.
 • Naamswijziging.
 • Erkenning en gezag.
 • Voogdij en ouderschap.
 • Omgangsregelingen.
 • Opstellen echtscheidingsconvenant.
 • Pensioen.
 • Huwelijkse voorwaarden.
 • Adoptie.

Probleem op het gebied van personen- en familierecht?
Gaan u en uw partner uit elkaar? Of bent u een alleenstaande moeder/vader die een omgangsregeling wil laten vaststellen voor uw minderjarige kind(eren)? Is één van uw ouders overleden en heeft u dienaangaande een vraag over het testament? Of hebt u andere juridische vragen met betrekking tot huwelijk, echtscheiding, afstamming, geboorte of erfrecht? Dan staan wij u graag bij in uw zaak, door te adviseren, onderhandelen of desnoods te procederen. Ons kantoor heeft verschillende advocaten met veel ervaring op het gebied van het personen- en familierecht, die u graag verder helpen. U kunt direct contact opnemen of eerst hieronder meer lezen over het personen- en familierecht en onze aanpak.

Het personen- en familierecht
Het personen- en familierecht is een rechtsgebied dat zich voornamelijk bezighoudt met zaken die verband houden met familiebetrekkingen (geboorte, huwelijk en echtscheiding), maar dat ook ziet op bijvoorbeeld het erfrecht.

Iedereen heeft wel op een of andere manier te maken met het personen- en familierecht. Van geboorte tot overlijden, vaak zijn er meer juridische kwesties van toepassing dan u zou denken. Ook echtscheidingen komen helaas steeds vaker voor. Er komt bij een scheiding nogal wat kijken. Het belang van het kind is vaak in het geding en in korte tijd komt uw hele leven op zijn kop te staan. Ons kantoor kan u op al deze gebieden juridisch ondersteunen, terwijl wij op hetzelfde moment nooit de emotionele kant van de zaak uit het oog verliezen. 

De familierelaties en contacten staan vaak op het spel
Een conflict op het gebied van het personen- en familierecht heeft automatisch grote impact op iemands leven en op het leven van ouders, broers, zussen, (ex)-partners en kinderen. Daarom is het belangrijk om een probleem op dit rechtsgebied juist en adequaat op te pakken. Conflicten, waarbij kinderen vaak de dupe zijn, kunnen zo worden voorkomen. Er zijn verschillende manieren om uit elkaar te gaan. Allereerst kan iedere partner een eigen advocaat kiezen en een procedure bij de rechtbank beginnen. Deze stap is regelmatig noodzakelijk als u er samen niet meer uitkomt. Het is ook mogelijk om samen te scheiden. Zo een proces gaat vaak veel sneller en heeft veel voordelen. Niet alleen is zo een optie goedkoper, maar als er kinderen zijn hebben die bij een gezamenlijke scheiding veel minder last van de toch vaak gespannen sfeer thuis. Als u kinderen heeft, bent u wettelijk verplicht op een ouderschapsplan te maken.

Het overlijden van een naaste gaat gepaard met verdriet en emoties. Niet alleen is het plotseling wegvallen van een dierbare daar vaak de aanleiding voor, er kunnen ook conflicten bestaan of ontstaan tussen personen die bij de nalatenschap betrokken zijn. Wie erft en wie niet? Wat zijn de rechten en plichten van (ex)-partners of (stief)kinderen? 

Het personen- en familierecht heeft ook leuke kanten. Denk aan geboorte of adoptie. Voor al uw vragen omtrent de juridische kant van deze kwesties kunt u bij ons terecht.

Als eenmaal een conflict op het gebied van personen- en familierecht is ontstaan dan ligt het vaak erg complex. Het leven voor u en uw omgeving kan hierdoor op zijn kop komen te staan. Er spelen grote belangen. Daarom is het cruciaal dat u wordt geadviseerd en bijgestaan door een advocaat met de juiste kennis en kwaliteiten.

Een persoonlijke aanpak
Wij weten uit ervaring dat in dit soort situaties cliënten het meest gebaat zijn bij professionele, maar persoonlijke bijstand. Wij luisteren naar uw verhaal en gaan samen met u op zoek naar het oplossen van problemen en het belangrijkste doel voor de toekomst. Wij zullen u vervolgens aangeven wat de juridische mogelijkheden zijn en hoe wij van plan zijn uw doelstelling te behalen. Dat kan bij het personen- en familierecht het beste worden bereikt door het gesprek aan te gaan met de wederpartij (vaak uw naasten). Soms zal meer nodig zijn. De verschillende scenario’s worden met u besproken en u krijgt een duidelijk plan van aanpak, zodat u weet waar u aan toe bent. Ook krijgt u een helder kostenplaatje te zien. Wij zijn overtuigd dat wij met een plan zullen komen waar u vertrouwen in heeft. Daarom is het eerste gesprek dat u met ons heeft ook vrijblijvend.  

Neem vrijblijvend contact op
Heeft u advies nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij reageren over het algemeen nog dezelfde dag! U krijgt een duidelijk plan van aanpak, zodat u weet waar u aan toe bent. Ook krijgt u een helder kostenplaatje te zien. Wij zijn overtuigd dat wij met een plan zullen komen waar u vertrouwen in heeft. Daarom is het eerste gesprek dat u met ons heeft ook vrijblijvend.

Plan direct een vrijblijvend gesprek in!

Erfrecht

 • Aanvaarden erfenis.
 • Bewind.
 • Executeur-testamentair.
 • Opstellen testament.
 • Verdeling nalatenschap.
 • Langstlevende echtgenoot.
 • Legitieme portie.
 • Verblijf in gemeenschappelijke woning.
 • Vereffening erfenis.
 • Vruchtgebruik.

Hulp bij erfrecht?
Heeft u hulp nodig op het gebied van het erfrecht? Is uw partner of één van uw ouders overleden en heeft u vragen over de aanvaarding van de erfenis? Of moet de nalatenschap worden verdeeld met andere erfgenamen? Of bent u als kind niet opgenomen in het testament van uw ouders en wilt u weten wat uw rechten zijn? De advocaten en juristen van Loonstein Advocaten beantwoorden graag uw vragen. Wij staan u ook graag bij met advies of in een procedure. Hieronder leest u meer over het erfrecht en over onze werkwijze.

Het erfrecht
Het erfrecht heeft betrekking op allerlei zaken, met name vermogenskwesties, die spelen nadat een familielid of kennis is overleden. Het kan zijn dat er een testament dient te worden opgemaakt en dat u hierbij advies wilt. Het kan ook zijn dat een dierbare is overleden, maar dat er discussie bestaat over het bestaan of de inhoud van het testament. Kwesties als verdeling van de nalatenschap, aanvaarding van de erfenis, de legitieme portie en het verblijf van de echtgenoot in de gemeenschappelijke woning kunnen spelen. U kunt daardoor met allerlei vragen zitten, zoals: is er een testament? Wie zijn verder erfgenamen? Heb ik recht op een legitieme portie? Moet ik de erfenis aanvaarden als er schulden zijn? Bij al deze vraagstukken is het verstandig om het advies in te winnen van een advocaat. Wij helpen u graag verder.

Onze manier van aanpak
Het erfrecht is juridisch ingewikkeld en ook de verhoudingen die spelen met andere partijen maakt een erfrechtelijke kwestie vaak complex. In een droevige tijd moet vaak snel worden gehandeld. Dat moet echter op strategische wijze gebeuren, omdat er vaak familieverhoudingen op het spel staan. Daarom zullen wij eerst goed naar uw verhaal luisteren, om te weten te komen hoe uw situatie is. Welke problemen spelen er? En wat wilt u graag bereiken? Wij zullen verschillende opties overwegen en met u bespreken. Een oplossing buiten rechte is vaak wenselijk. Wij zullen analyseren of dat haalbaar is en zo ja, hoe. Mocht dat niet zo zijn, dan zullen wij namens u een procedure starten, zodat de rechter het geschil kan besluiten. Onze advocaten hebben ruime ervaring in het voeren van deze procedures, ook wanneer er buitenlandse partijen bij betrokken zijn, waardoor het geschil een internationaal (rechtelijk) karakter heeft.

Net als bij andere rechtsgebieden, maken wij samen met u een duidelijk plan van aanpak. U krijgt te horen wat wij van plan zijn voor u te doen en een inschatting van de tijd en kosten die daarmee gepaard zullen gaan. Zo weet u waar u aan toe bent en hetzelfde geldt voor ons team.

Neem vrijblijvend contact op
Heeft u advies nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij reageren over het algemeen nog dezelfde dag! U krijgt een duidelijk plan van aanpak, zodat u weet waar u aan toe bent. Ook krijgt u een helder kostenplaatje te zien. Wij zijn overtuigd dat wij met een plan zullen komen waar u vertrouwen in heeft. Daarom is het eerste gesprek dat u met ons heeft ook vrijblijvend.

Plan direct een vrijblijvend gesprek in!

Strafrecht

 • Uw onderneming is verdachte.
 • Juridische hulp aan verdachten.
 • Juridische hulp aan slachtoffers van misdrijven.
 • Geweldsdelicten.
 • Fraude.
 • Ontnemingsmaatregel.
 • Financieel economisch strafrecht.
 • Opiumwet.
 • Uitlevering.
 • Overlevering.
 • Herziening van uw zaak. 

Wordt u verdacht van een strafbaar feit of bent u juist slachtoffer van een strafbaar feit? Dan kunt u rekenen op onze steun. We verdedigen zowel verdachten als slachtoffers in strafrechtzaken. De advocaten op ons kantoor zijn meerdere talen machtig, waaronder Nederlands, Engels, Hebreeuws (Ivriet) en Duits.

Commune strafrecht
Ons kantoor verleent bijstand op verschillende gebieden in het strafrecht. Onze advocaten verlenen bijstand aan verdachten en slachtoffers in het commune strafrecht. Dit betreft strafbare feiten die zijn omschreven in het Wetboek van Strafrecht, zoals levensdelicten (moord en doodslag), geweldsmisdrijven, mensenhandel, zedenmisdrijven en vermogensdelicten. Ons kantoor houdt zich ook actief bezig met economische delicten, zoals witwassen, fraude, oplichting en valsheid in geschriften.

Verkeer
Ons team van advocaten houdt zich ook bezig met verkeersstrafrecht. Dit onderdeel van het strafrecht houdt zich bezig met strafbare feiten in het verkeer. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het veroorzaken van ongevallen in het verkeer, het te snel rijden of het rijden onder invloed.

Drugszaken
Ook in drugszaken staan onze advocaten u graag bij. Het kan gaan om eenvoudige zaken zoals het bezitten of gebruiken van (soft-)drugs of het telen van hennep voor eigen gebruik, maar het kan ook gaan om grootschalige drugssmokkel of hennepplantages.

Wij staan u graag bij
Bent u op heterdaad aangehouden? Of heeft u een bericht ontvangen van de politie met een uitnodiging voor een verhoor? Wij begrijpen dat dit voor u spannend kan zijn. Wij helpen u graag. Wij zullen voor het verhoor met u overleggen en u op het verhoor voorbereiden.

Bent u slachtoffer geworden van een strafbaar feit? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij kunnen u begeleiden met de aangifte en in het strafproces kunnen wij door u geleden schade op de verdachte verhalen.

Pro deo
Wij staan verdachten ook pro deo bij. Dat betekent dat de kosten van de advocaat grotendeels worden betaald door de Nederlandse Staat.

Neem vrijblijvend contact op
Heeft u advies nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij reageren over het algemeen nog dezelfde dag! U krijgt een duidelijk plan van aanpak, zodat u weet waar u aan toe bent. Ook krijgt u een helder kostenplaatje te zien. Wij zijn overtuigd dat wij met een plan zullen komen waar u vertrouwen in heeft. Daarom is het eerste gesprek dat u met ons heeft ook vrijblijvend.

Plan direct een vrijblijvend gesprek in!

Contractenrecht

 • Opstellen en controleren contracten.
 • Niet-nakoming.
 • Ontbinding overeenkomst.
 • Aansprakelijkheid.
 • Schadevergoeding.
 • Faillissement en surseance.
 • Concurrentie/mededinging.
 • Bestuurdersaansprakelijkheid.
 • Beslag- en executierecht.

Probleem op het gebied van het contractenrecht of het handelsrecht?
Heeft u een probleem in verband met een door u gesloten overeenkomst? Of zoekt u iemand die u helpt bij het opstellen van een overeenkomst? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. De advocaten en juristen van Loonstein Advocaten beantwoorden niet alleen uw vragen, maar denken ook met u mee, zodat u niets over het hoofd ziet. Wij staan in kwesties rondom het contractenrecht (ook wel handelsrecht genoemd) particulieren, bedrijven en organisaties bij. Hieronder kunt u meer lezen over het contractenrecht en over hoe wij u verder kunnen helpen. Als u direct vragen heeft of ons wilt inschakelen kunt u contact met ons opnemen.

Het contractenrecht
In het contractenrecht (nauw verwant met het algemenere begrip ‘verbintenissenrecht’) is geregeld hoe overeenkomsten tot stand kunnen komen en wanneer deze geldig tot stand zijn gekomen. Het contractenrecht regelt ook wat de gevolgen zijn als een overeenkomst door één van de contractspartijen de overeenkomst niet nakomt. Dat kan zijn doordat een partij zijn verplichting helemaal niet nakomt. Het kan ook zijn dat een verplichting niet tijdig of niet goed is nagekomen. In al deze gevallen is sprake van niet-nakoming.

Er zijn verschillende soorten overeenkomsten. Er zijn regels die gelden voor alle soorten overeenkomsten, maar ook specifieke regels voor de verschillende soorten overeenkomsten. De koopovereenkomst heeft weer andere regels dan de arbeidsovereenkomst en hetzelfde geldt voor de overeenkomst van opdracht, de huurovereenkomst, de vaststellingsovereenkomst etc.

Geen conflict is hetzelfde
Wanneer een partij een overeenkomst niet nakomt, zijn er verschillende remedies voor contractspartijen om hiermee te ‘dealen’, waaronder het ontbinden van de overeenkomst, het opschorten van de eigen verplichtingen en/of het vorderen van schadevergoeding. Het is belangrijk dat de juiste oplossing wordt gekozen voor iedere situatie. Daarom is het belangrijk dat een cliënt wordt geholpen door een gespecialiseerde advocaat met kennis van uw zaak en van het recht. Onze advocaten slagen veelvoudig in het boeken van resultaat in dit soort kwesties, doordat zij met lef en creativiteit op zoek gaan naar de juiste oplossing.

Wij maken een analyse van de situatie en bekijken uw kansen. Of u nu iets te eisen hebt van een ander of dat een andere partij van u (als gedaagde) iets wil vorderen.. wij geloven dat wij altijd het optimale resultaat voor u kunnen boeken. U krijgt van ons te horen wat het plan van aanpak is en tevens welke kosten u kunt verwachten. Zo weet u wat u kunt verwachten en komt u niet voor ongewenste verrassingen te staan. Het eerste gesprek dat u met ons heeft is in elk geval vrijblijvend.

Voortgang
Ons team zal vanaf het eerste moment ervoor proberen te zorgen dat de zaak zo snel mogelijk wordt opgelost, althans als dat de wens van de cliënt is. Wij zullen de voortgang bewaken en het niet accepteren als de wederpartij de zaak onnodig lang wil rekken. Of dit nu de overheid, een bedrijf of een particulier is.

Procedure
Indien nodig, zullen wij namens u een procedure starten of u bijstaan als u wordt gedaagd. Onze advocaten hebben veel ervaring in het voeren van procedures en weten wat nodig is om in de rechtszaal resultaat voor u te boeken.

Neem vrijblijvend contact op
Heeft u advies nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij reageren over het algemeen nog dezelfde dag! U krijgt een duidelijk plan van aanpak, zodat u weet waar u aan toe bent. Ook krijgt u een helder kostenplaatje te zien. Wij zijn overtuigd dat wij met een plan zullen komen waar u vertrouwen in heeft. Daarom is het eerste gesprek dat u met ons heeft ook vrijblijvend.

Plan direct een vrijblijvend gesprek in!

Vastgoedrecht

 • Projectontwikkeling.
 • Financiering.
 • Koop en verkoop.
 • Huurovereenkomsten
 • Huurprijswijzigingen.
 • Huurgeschillen.
 • Onderhuur.
 • Opstal.
 • Erfpacht.
 • Bouwrecht.
 • Ontruiming.

Hulp bij vastgoedrecht?
Gaat u een huis kopen, alleen of met uw partner? Of heeft u al een huis gekocht en bent u gestuit op verborgen gebreken, die u niet kende voordat u de woning kocht? Of heeft u een pand gehuurd als bewoner of ondernemer en stuit u op problemen met de verhuurder? In al deze gevallen en andere gevallen die betrekking hebben op het vastgoedrecht staan wij u graag bij.

Het vastgoedrecht omvat de koop en verkoop van panden, waaronder woningen en bedrijfsruimtes, huur en verhuur, vergunningskwesties, onteigening en nog vaal meer. Wij staan regelmatig bedrijven of particulieren bij die voorafgaand of na de koop of verhuur van een pand advies of andersoortige bijstand vragen. Een goed advies en bijstand van een goede advocaat is in het vastgoedrecht extra belangrijk, omdat het hier om grote bedragen en daarmee om grote belangen draait. De advocaten en juristen van Loonstein Advocaten beantwoorden graag uw vragen. Wij staan u ook graag bij met advies of in een procedure. Hieronder leest u meer over het vastgoed- en bouwrecht en over onze werkwijze.

Onze manier van aanpak
Heeft u een geschil? Wij helpen u graag. Dat doen wij in eerste instantie door u uit te nodigen op ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek. U vertelt ons hierbij uw verhaal. Wij zullen u direct een eerste analyse geven over hoe wij de kansen in uw zaak inschatten. Wij zullen vervolgens in overleg met u een plan van aanpak maken. Hierbij krijgt u duidelijkheid over de aard en duur van onze werkzaamheden, de gewenste resultaten en andere scenario’s en natuurlijk het voor en door u te verwachten kostenplaatje. U weet zo vooraf waar u aan toe bent. Wij beseffen dat dat belangrijk is en zullen zorgen dat u niet negatief wordt verrast.

Bij ons werkt over het algemeen niet één advocaat aan uw zaak, maar meerdere. Op die manier bent u niet afhankelijk van één aanspraakpunt. Is een van de advocaten niet beschikbaar, dan kunt u zich richten tot de ander. Zo bent u verzekerd van goed contact met ons en belangrijker nog, van voortgang in uw zaak.

Neem vrijblijvend contact op
Heeft u advies nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij reageren over het algemeen nog dezelfde dag! U krijgt een duidelijk plan van aanpak, zodat u weet waar u aan toe bent. Ook krijgt u een helder kostenplaatje te zien. Wij zijn overtuigd dat wij met een plan zullen komen waar u vertrouwen in heeft. Daarom is het eerste gesprek dat u met ons heeft ook vrijblijvend.

Plan direct een vrijblijvend gesprek in!

Ondernemingsrecht

 • Startups.
 • Ondernemingsvormen (vennootschappen, eenmanszaak, VOF, etc.)
 • Fusies en overnames.
 • Juridische geschillen tussen aandeelhouders of werknemers.
 • Contracten.
 • Aansprakelijkheid en schadeclaims.
 • Bedrijfsruimtes.
 • Incassotrajecten.
 • Concurrentie.

Hulp nodig bij het ondernemingsrecht?
Het ondernemingsrecht houdt zich bezig met alle soorten rechtspersonen die een winstoogmerk hebben. Bij het voeren van een onderneming komen natuurlijk ontelbaar veel kwesties kijken. Bij het opzetten van de onderneming dienen al belangrijke keuzes te worden gemaakt, zoals voor welk soort rechtspersoon er wordt gekozen, welke plaats van vestiging en wat voor inrichting het bedrijf krijgt. Ook worden vaak al voor de formele oprichting contracten gesloten met andere partijen. Een bestaande onderneming loopt helaas vaak tegen problemen op. Dit kunnen geschillen over overeenkomsten zijn met werknemers, leveranciers of afnemers en/of verhuurders van panden. Uw bedrijf kan ook te maken krijgen met vraagstukken rondom faillissement en surseance.

Bij al deze kwesties staan wij u graag bij. Wij staan erom bekend ‘outside the box’ te kunnen denken. Dit biedt veel voordelen in het ondernemingsrecht. Juist de creatieve oplossing kan vaak de uitweg bieden en leiden tot mooie resultaten.  

Onze manier van aanpak
Heeft u een geschil? Wij helpen u graag. Dat doen wij in eerste instantie door u uit te nodigen op ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek. U vertelt ons hierbij uw verhaal. Wij zullen u direct een eerste analyse geven over hoe wij de kansen in uw zaak inschatten. Wij zullen vervolgens in overleg met u een plan van aanpak maken. Hierbij krijgt u duidelijkheid over de aard en duur van onze werkzaamheden, de gewenste resultaten en andere scenario’s en natuurlijk het voor en door u te verwachten kostenplaatje. U weet zo vooraf waar u aan toe bent. Wij beseffen dat dat belangrijk is en zullen zorgen dat u niet negatief wordt verrast.

Bij ons werkt over het algemeen niet één advocaat aan uw zaak, maar meerdere. Op die manier bent u niet afhankelijk van één aanspraakpunt. Is een van de advocaten niet beschikbaar, dan kunt u zich richten tot de ander. Zo bent u verzekerd van goed contact met ons en belangrijker nog, van voortgang in uw zaak.

Neem vrijblijvend contact op
Heeft u advies nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij reageren over het algemeen nog dezelfde dag! U krijgt een duidelijk plan van aanpak, zodat u weet waar u aan toe bent. Ook krijgt u een helder kostenplaatje te zien. Wij zijn overtuigd dat wij met een plan zullen komen waar u vertrouwen in heeft. Daarom is het eerste gesprek dat u met ons heeft ook vrijblijvend.

Plan direct een vrijblijvend gesprek in!

(Joods) kerkelijk recht

 • Ambten.
 • ‘Gittien’ (Joodse echtscheiding)
 • Kerk en bestuur.
 • Kerkelijke procedures.
 • Kerkelijke arbeidsovereenkomsten.
 • Statuten en reglementen.

Het kerkelijke recht
Het kerkelijke recht, ook wel het canoniek recht genoemd, is het recht dat door religieuze kerken is vastgesteld en ook wordt toegepast door kerkelijke rechtbanken. Het kan betrekking hebben op recht van verschillende geloven, waaronder het Joodse, Christelijke en Islamitische geloof. In gevallen waar de scheiding van kerk en staat niet van toepassing is, kan men zich niet aan het kerkrecht onttrekken. In bepaald gevallen prevaleert het kerkrecht boven het civiele recht.

Het kerkrecht heeft betrekking op zaken als kerksluiting, huur- en arbeidsgeschillen, opstellen van statuten en reglementen en andere religieuze kwesties.

Onze manier van aanpak
Bent u werkzaam als kerkelijk of pastoraal werker, lid bij een kerkgenootschap of acties als bestuurder bij een kerkgenootschap en heeft u in een van deze hoedanigheden advies of bijstand nodig? Dan bent u bij Loonstein Advocaten aan het juiste adres. Bij ons werken advocaten die gespecialiseerd zijn in zowel het kerkelijk als in het civiele recht. Hierdoor weten wij deze rechtsgebieden te combineren. Wij zijn één van de enige kantoren in Nederland die deze combinatie beheerst. De oprichter van ons kantoor, Herman Loonstein, heeft gedurende zijn carrière al talloze zaken behandeld binnen het kerkelijk recht. Veel zaken waar hij in heeft gewerkt hebben mede vorm gegeven aan het kerkelijk recht zoals dat vandaag de dag in Nederland wordt toegepast.

Bij ons werkt over het algemeen niet één advocaat aan uw zaak, maar meerdere. Op die manier bent u niet afhankelijk van één aanspraakpunt. Is een van de advocaten niet beschikbaar, dan kunt u zich richten tot de ander. Zo bent u verzekerd van goed contact met ons en belangrijker nog, van voortgang in uw zaak.

Neem vrijblijvend contact op
Heeft u advies nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij reageren over het algemeen nog dezelfde dag! U krijgt een duidelijk plan van aanpak, zodat u weet waar u aan toe bent. Ook krijgt u een helder kostenplaatje te zien. Wij zijn overtuigd dat wij met een plan zullen komen waar u vertrouwen in heeft. Daarom is het eerste gesprek dat u met ons heeft ook vrijblijvend.

Plan direct een vrijblijvend gesprek in!

Neem contact op

+31 (0) 20 67 31 555

beschikbaar van ma – vrij  09:00 – 17:30

Groot Blankenberg 49
1082 AC Amsterdam