Mevrouw mr. R.A. (Romy) van den Heuvel

Advocaat / Attorney at Law

Romy van den Heuvel (1996) is sinds 2021 als advocaat verbonden aan Loonstein Advocaten. In 2016 behaalde Romy haar bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna volgde Romy een master Public International Law in 2017, met als specialisme Mensenrechten. In 2018 rondde Romy extra vakken af op het gebied van kinderrechten en (internationaal) privaatrecht. Tijdens haar studie was Romy coördinator bij stichting Rechtswinkel Noord-Holland Noord, locatie Heerhugowaard.

Romy is sinds 2017 werkzaam bij Loonstein Advocaten, waar zij als jurist de advocaten langere tijd heeft ondersteund in (met name) familiezaken. Romy houdt zich op dit moment bezig met (complexe) familiezaken. Romy staat erom bekend cliënten een luisterend oor te bieden en zaken snel tot de kern te kunnen brengen. Romy: ‘In familiezaken speelt emotie bijna altijd een rol waarvoor de advocaat begrip moet tonen. Van belang is tegelijkertijd de rechtsgeschillen uiteindelijk zakelijk te benaderen en zo snel mogelijk op te lossen. Vooral kinderen hebben daar groot belang bij en ik help cliënten daarbij.’

Naast haar werkzaamheden als advocaat staat Romy vaak op het voetbalveld, als trainster en speelster.