Terug naar Nieuws

Grove fouten bij uithuisplaatsing minderjarige tweeling

Facebook
Twitter
LinkedIn

15 januari 2021

De moeder en halfbroer van een tweeling die door Jeugdzorg uit huis werd geplaatst, hebben Leger des Heils en de Nederlandse Staat aansprakelijk gesteld voor de langdurige uithuisplaatsing. Binnenkort gaat een procedure bij de rechtbank van start, waarin aan de rechter wordt gevraagd om de uithuisplaatsing te beoordelen.

De tweeling werd in 2012 uit huis geplaatst nadat er een signaal was ontvangen dat de kinderen niet aanwezig waren op school. Vanwege de etnische achtergrond van de moeder werd gevreesd dat de moeder met de kinderen naar het buitenland zou zijn vertrokken. De kinderen werden daarop door Jeugdzorg, bijgestaan door de politie, uithuisgeplaatst. Achteraf bleek dat de kinderen op school waren ziek gemeld.

Een deskundige oordeelde in deze zaak dat de kinderen al geruime tijd geen behandeling meer nodig habben en dat de kinderen terug geplaatst moeten worden bij hun moeder. De deskundige oordeelde verder dat de gezinsvoogden van Leger des Heils in het kader van de hulpverlening eisen stelden aan moeder, die in een multiculturele samenleving verwonderlijk zijn. Uiteindelijk is de tweeling ruim 2,5 jaar uithuisgeplaatst geweest.

Advocaat Johan Oosterhagen en de halfbroer van de tweeling, Ilja Antonovs, waren te gast in de Vijf Uur Show op SBS6 om de zaak te bespreken. Kijk het fragment hier terug. Eerder heeft de Volkskrant aandacht besteed aan deze zaak.

Meer nieuwsartikelen