Terug naar Nieuws

Rechtbank ontslaat directeur van Stichting Voetbal Totaal

Facebook
Twitter
LinkedIn

13 november 2020

Op 12 november 2020 heeft de rechtbank de voetbaljournalisten Johan Derksen, Matty Verkamman en Hugo Borst gelijk gegeven. De directeur van de Stichting Voetbal Totaal is door de rechtbank ontslagen. Hij heeft in strijd met de statuten gehandeld, zo oordeelde de rechter.

Derksen, Verkamman en Borst kwamen met het idee om een nationaal voetbalmuseum op te richten in 2009. Het museum zou bestaan uit unieke relikwieën waaronder voetbalschoenen van meer dan 80 jaar oud, het EK-finale shirt van Marco van Basten en de favoriete voetbalschoenen van Johan Cruijff. De journalisten kwamen aan deze museumstukken door schenkingen of hebben ze in bruikleen verkregen. Deze relikwieën kregen ze regelmatig direct van de ex-voetballers of hun nabestaanden zelf. Als het museum zou stoppen zouden de spullen worden teruggeven, althans dat was het idee.

Het Nationaal Voetbalmuseum bleek zowel in Middelburg als in Roosendaal geen succes. Nadat er geruchten ontstonden dat de voetbalrelikwieën op Marktplaats zouden worden verkocht was voor de journalisten de maat vol. Zij wilden dat de bestuurder van de stichting, die al jaren in strijd met de statuten handelde, werd ontslagen.

Op grond van art. 2:298 BW kan de rechter op het verzoek van een belanghebbende een bestuurder ontslaan die iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet of van de statuten of zich schuldig maakt aan wanbeheer. Dit verzoek heeft mr. H. Loonstein namens de journalisten ingediend. De rechter was het met de journalisten eens en oordeelde dat “[bestuurder] zich zo weinig rekenschap heeft gegeven van de statuten en hun werking, dat er aanleiding is om hem als bestuurder van [de stichting] te ontslaan. Het verzoek zal in zoverre worden toegewezen.”

De rechtbank heeft Kees Jansma benoemd tot nieuwe bestuurder. Jansma zal de objecten uit het voetbalmuseum terugbezorgen bij de rechtmatige eigenaren. Mogelijk gaan de journalisten in overleg met de eigenaars de relikwieën aanbieden in een ander museum. In ieder geval zijn de eigenaren weer gerustgesteld dat zij hun eigendommen niet kwijtraken.

Meer nieuwsartikelen