Terug naar Nieuws

Procesafspraken in Cymbal-zaak

Facebook
Twitter
LinkedIn

24 juli 2019

In de Cymbal-zaak, die landelijk en internationaal veel aandacht kreeg, zijn tussen het OM en de verdediging in de aanloop naar de inhoudelijke zittingen procesafspraken gemaakt. Mrs. Herman en Benzi Loonstein stonden één van de verdachten bij en waren nauw betrokken bij het maken van deze procesafspraken. De advocaten staan positief tegenover het maken van procesafspraken, mits deze op de juiste wijze worden gemaakt.

Mr. Benzi Loonstein heeft de procesafspraken in de Cymbal-zaak als volgt toegelicht: ’’Procesafspraken zijn – mits deze op de juiste manier worden gemaakt – in onze ogen een positieve ontwikkeling binnen het strafrecht. Strafzaken kunnen zo sneller worden behandeld en meer gefocust zijn op datgene dat tussen procespartijen echt ter discussie staat. Het mag echter nooit zo zijn dat procesafspraken de waarheidsvinding in het geding brengen of zorgen voor een hogere straf dan gerechtvaardigd. Om die reden heeft de verdediging geweigerd mee te gaan in het voorstel om geen verweer te voeren in de zaak en ook geweigerd om zelf de rechtbank te vragen mee te gaan in de strafeis van het OM. De verdediging verschilt namelijk van mening met het OM over de vraag of die straf passend en geboden zou zijn. Het is de rechtbank die uiteindelijk op grond van hetgeen naar voren is gebracht ter zitting, over die zaken beslist.’’

In de NRC van 24 juli 2019 is uitvoerig stilgestaan bij het fenomeen procesafspraken en tevens kort bij de procesafspraken in deze zaak. Lees hier het artikel.

Meer nieuwsartikelen