Terug naar Nieuws

Veroordeling tot werkelijke proceskosten slechts bij misbruik van recht of onrechtmatig handelen

Facebook
Twitter
LinkedIn

13 november 2018

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag een uitspraak vernietigd van de rechtbank Amsterdam van 4 februari 2015 voor zover het betreft de proceskostenveroordeling. De rechtbank Amsterdam had een veroordeling in de werkelijke proceskosten uitgesproken. Het ging om een veroordeling van € 332.188,46.

Tegen het vonnis van de rechtbank werd hoger beroep ingesteld. Mr. H. Loonstein en mr. H.J. Oosterhagen stonden de appellanten bij en voerden namens de appellanten aan, dat ten onrechte is geoordeeld dat er sprake was van misbruik van recht en dat ten onrechte een veroordeling in de werkelijke proceskosten is uitgesproken.

Het gerechtshof ging daarin mee en oordeelde dat er sprake moet zijn van een evident kansloze vordering. Bij het aannemen van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen door het aanspannen van een procedure past terughoudendheid, gelet op het recht op toegang tot de rechter dat mede wordt gewaarborgd door artikel 6 EVRM. De vraag is dus of de vorderingen van appellanten evident kansloos waren. Volgens het gerechtshof kan niet gezegd worden dat de ingestelde vorderingen op voorhand evident kansloos waren. Hieruit volgt dat er geen grond is voor een veroordeling van appellanten in de werkelijke proceskosten.

Lees hier de volledige uitspraak:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:4172

Meer nieuwsartikelen