Terug naar Nieuws

Medewerkers Jeugdbescherming en Leger des Heils moeten getuigen vanwege mogelijke aansprakelijkheid voor uithuisplaatsing

Facebook
Twitter
LinkedIn

27 november 2018

Het gerechtshof Arnhem heeft vandaag een voorlopig getuigenverhoor bevolen. Tijdens het getuigenverhoor zullen medewerkers van Jeugdbescherming en Leger des Heils getuigenverklaringen moeten afleggen over de totstandkomingen van beslissing omtrent de uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling van een minderjarige tweeling. Eerder had de rechtbank Arnhem het verzoek om een voorlopig getuigenverhoor nog afgewezen.

In 2012 is een minderjarige tweeling uithuisgeplaatst. Over het besluit tot de uithuisplaatsing wil de moeder van de tweeling, bijgestaan door mr. H.J. Oosterhagen, de jeugdbeschermers horen. Dat geldt ook voor de (niet tijdige) verlenging van de machtiging uithuisplaatsing. Het handelen van Jeugdbescherming en/of Leger des Heils is mogelijk onrechtmatig.

Het gerechtshof is van oordeel dat voldoende duidelijk is op welk feitelijk gebeuren het verhoor betrekking zal hebben. Het hof gaat voorbij aan de stellingen van Leger des Heils en Jeugdbescherming dat onvoldoende is onderbouwd op welke wijze het horen van getuigen zou bijdragen aan het beter kunnen inschatten van de procespositie van moeder. Volgens het gerechtshof bestaat er voldoende belang om de getuigen te horen over de wijze waarop de genomen besluiten feitelijk tot stand zijn gekomen.

Lees hier de volledige uitspraak:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2018:10319

Meer nieuwsartikelen