Terug naar Nieuws

Executoriale verkoop woning verboden, omdat verkoop slechts op lokale website was aangekondigd

Facebook
Twitter
LinkedIn

21 juni 2016

De rechtbank Utrecht heeft een voorgenomen veiling van een woning verboden. De bekendmaking van de veiling van een woonhuis in Vianen is volgens de rechter onvoldoende geweest en moet verplaatst worden naar 26 september. 

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de enkele publicatie op een lokale website onvoldoende is om een zodanig koperspubliek te trekken dat een zo hoog mogelijke opbrengt op de veiling wordt gegenereerd. Hierdoor is niet voldaan aan de eisen en de strekking van de wet (artikel 516 Rv). De veiling moet ook worden aangekondigd op de websites www.veilingbiljet.nl en/of op www.veilingnotaris.nl. De notaris heeft de veilingvoorwaarden ook ten onrechte niet toegezonden aan de echtgenote van de geëxecuteerde. Ook om die reden kan de veiling geen doorgang vinden. Mr. H. Loonstein stond de echtgenote bij die het verzoek had ingediend.

De voorzieningenrechter verplaatst de veiling met drie maanden, zodat de veiling beter bekend kan worden gemaakt.

Lees hier de volledige uitspraak:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:3609

Meer nieuwsartikelen