De heer mr. J.X. (Joia) ten Velden

Advocaat / Attorney at Law

Joia ten Velden (1996) werkt sinds 2020 bij Loonstein Advocaten. Joia voert een brede civiele (proces)praktijk. Hij is als advocaat gespecialiseerd in het verbintenissenrecht. Hij staat cliënten bij in kwesties aangaande binnen- en buitencontractuele aansprakelijkheid. Te denken valt aan het niet-nakomen van overeenkomsten, het vernietigen of ontbinden daarvan, het afbreken van vergevorderde onderhandelingen, onrechtmatige daden en schadevergoedingen. Joia’s bijzondere focus ligt op het overheidsaansprakelijkheidsrecht en hij staat cliënten regelmatig bij in civiele procedures tegen de Staat. In die zaken betrekt hij graag het spanningsveld tussen regels van publiekrecht en het civiele recht.

Daarnaast zet hij zich samen met prof. mr. H. Loonstein in voor restitutie en compensatie van geroofd Joods bezit gedurende de oorlogsjaren. Zijn rechtsfilosofische analyse hierover werd gepubliceerd in het NIW.

Joia studeerde rechtsgeleerdheid en rechtsfilosofie (cum laude) aan de Universiteit Leiden. Ook studeerde hij aan de universiteiten van Tel Aviv en Wenen. Hij is als gastdocent verbonden aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Voor het vak Inleiding Recht biedt hij eerstejaarsstudenten een introductie in de fundamentele begrippen en onderscheidingen van het recht. Met regelmaat publiceert hij in diverse (vak)bladen (EW; NIW; Radix).

Joia doet aan waterpolo en is bestuurslid van studenten-waterpolovereniging JAWS in Amsterdam.

  • Bachelor Rechtsgeleerdheid (UL)
  • Master Encyclopedie en Filosofie van het Recht (UL) (cum laude)
  • Docent Inleiding Recht Universiteit Leiden
  • Lid van de Nederlandse Orde van Advocaten