21 maart 2018

De eigenaren van het belaagde joodse restaurant zijn een zogenoemde artikel 12-procedure gestart. Daarmee wordt bij het gerechtshof Amsterdam geklaagd over de door het Openbaar Ministerie ingezette vervolging tegen de Syrische vluchteling die op 7 december vorig jaar het joods restaurant belaagde. De eigenaren menen dat de verdachte ook vervolgd voor poging tot diefstal met braak en terroristisch motief. 

Het strafdossier rechtvaardigt een vervolging op basis van een terroristisch oogmerk. Het verrichten van strafbare gedragingen met een terroristisch oogmerk levert een strafverzwaringsgrond op. De verdachte moet, volgens de eigenaren van het joodse restaurant, op basis van het strafdossier niet vervolgd worden voor eenvoudige vernieling, maar voor een zwaardere variant. Ook kan en moet de verdachte worden vervolgd diefstal met braak en poging tot brandstichting.https://www.parool.nl/amsterdam/joods-restaurant-hacarmel-wil-belager-vervolgen-voor-terreur~a4582808/