11 februari 2017

De rechtbank heeft vandaag beslist dat een advocaat en Bosma B.V. aansprakelijk zijn voor de schade die HSK heeft geleden als gevolg van haar faillissement. Bosma, heeft een conceptverzoekschrift tot faillietverklaring toegezonden aan HSK met de mededeling dat, bij het uitblijven van betaling, een verzoekschrift bij de rechtbank zou worden ingediend. Op 22 juli 2014 is HSK opgeroepen voor de mondelinge behandeling van het verzoekschrift op 2 september 2014. Het verzoekschrift was toen echter nog niet bij de rechtbank ingediend. Dat is pas later gebeurd, op 20 augustus 2014.

Bosma en haar advocaat hebben op deze wijze gehandeld om te voorkomen dat Bosma griffierecht verschuldigd zou als HSK alsnog zou betalen en een behandeling van het verzoekschrift door de rechtbank om die reden niet nodig was. HSK heeft de rechtbank gebeld en kreeg te horen dat er geen verzoekschrift was ingediend. HSK is vervolgens niet verschenen op de zitting van 2 september 2014. Het faillissement werd die dag wel uitgesproken. Door zo te handelen hebben Bosma en haar advocaat een norm geschonden die er toe strekt te voorkomen dat het faillissement wordt uitgesproken zonder dat de persoon of het bedrijf waar het om gaat wordt gehoord. De rechtbank oordeelt dat het faillissement niet zou zijn uitgesproken dat er geen schade zou zijn geleden als HSK, bijgestaan door mr. H. Loonstein, op de juiste wijze was opgeroepen zodat er een causaal verband is tussen de oproeping en de door HSK geleden schade. Bosma en haar advocaat hebben onrechtmatig gehandeld jegens HSK en zijn ook schadeplichtig jegens HSK, aldus de rechtbank.

Lees hier de volledige uitspraak:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:381