7 november 2017

De rechtbank Amsterdam heeft vandaag beslist dat de Nazi-bunker in Amstelveen haar monumentenstatus behoudt. De Gemeente Amstelveen heeft op 31 mei 2016 de bunker aan de Wolfert van Borsselenweg 117a in Amstelveen aangewezen als gemeentelijk monument. Omwonenden en Federatief Joods Nederland hebben tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Federatief Joods Nederland en de omwonenden werden op 29 augustus 2016 niet-ontvankelijk verklaard. Tegen deze uitspraak is beroep ingesteld bij de rechtbank Amsterdam.

De rechtbank Amsterdam oordeelt dat het beroep van Federatief Joods Nederland, op de zitting bijgestaan door mr. H.J. Oosterhagen, gegrond is. Het besluit van de gemeente Amstelveen is niet met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Het is niet duidelijk of de gemeente Amstelveen de statuten van Federatief Joods Nederland heeft bekeken en de belangen van Federatief Joods Nederland zijn door de gemeente Amstelveen beperkter omschreven dan uit de statuten blijkt. Het beroep wordt dus gegrond verklaard.

De rechtbank meent evenwel dat een nieuwe beslissing zal leiden tot niet-ontvankelijkheid. Om redenen van proces-economie ziet de rechtbank daarom aanleiding te bepalen dat de rechtsgevolgen van het te vernietigen in stand blijven. De gemeente Amstelveen wordt in de proceskosten veroordeeld.

Lees hier de volledige uitspraak:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:8197